top of page

Madde 1- Taraflar 

1.1. Satıcı  

Adı: SENEM RABIA KANTARCI VE FATMA ALARA AKGUN BI ACAYIP HANE TASARIM ÜRÜNLERI VE ÜRETIM ATÖLYESI ADI ORTAKLIGI

Adresi: CAFERAĞA MAH. ŞİFA SK. NO: 19 KADIKÖY/ İSTANBUL

Telefon: +90 5316209365

MERSIS NO:

E mail: info@biacayiphane.com 

1.2. Alıcı  

Adı – Soyadı:  

TCK. No:  

Adresi:  

Telefon:  

E-mail:  

Madde 2- Konu 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait www.biacayiphane.com internet sitesinden elektronik  ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun  ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin  saptanmasıdır.  

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel  nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa  konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı,  şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet  ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit  ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.  

www.biacayiphane.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine  düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.  

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri 

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme  şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura  edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve  eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları  tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı  kabul eder. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’ nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle 

örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda  ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde  siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile  konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap  alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder. Alınan Ürün /Ürünler  

Adı, kodu : … adet  

Toplam Satış Bedeli : …. –TL/USD  

Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)  

Teslim Edilecek Kişi :  

Telefon numarası :  

Teslim Edilecek Adres :  

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :  

Fatura Adresi :  

Vergi Dairesi :  

Vergi Sicil Numarası :  

Kargo Ücreti : … -TL/USD  

Teslimat adresi Türkiye dışı olan ülkelerde gönderim bedeli ve gümrükte doğabilecek ekstra giderler  ayrıca ilave edilecektir.  

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler 

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir.  

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında  gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve  sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine  getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen  mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza  vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve  yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine  getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30  (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş  olacaktır.  

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri 

5.1. Satıcı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair  Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında  eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.  

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.biacayiphane.com den alışveriş yapamaz. Alıcı, web  sitesinden alışveriş yaparak 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. 18 yaşından büyük olmayan  bir kullanıcının wwwbiacayiphane.com üzerinden hesap açarak yapmış olduğu eylemlerden Satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.biacayiphane.com sorumlu  değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla  internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından  sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.  

5.4. www.biacayiphane.com’dan kredi kartı (Visa, MasterCard vs.) ya da banka havalesi ile alışveriş  yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 2 iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.  Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın  yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da  posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.  

5.5. Banka havalesi ile ödemesi yapılacak siparişlerde, her sipariş sonrası doldurulması gereken bir  “ödeme bildirim formu” vardır. Ödeme bildirim formu, alıcının, satın almış olduğu ürün/ürünlerin  tutarını, satıcıya ödemiş olduğunu belirten bir form olup satıcı nezdinde bu işlemlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Alıcının, satıcı hesaplarına ödemesi gereken tutarı havale geçmiş  olmasına rağmen bu formu doldurmamış olmasından, ya da eksik/hatalı doldurmuş olmasından  kaynaklı gecikmelerden Senem Rabia Kantarcı  hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5.6 Alıcının sipariş ettiği ürünlerin teknik özellikleri asil olarak üreticinin teknik dokümanlarında yer  almaktadır, üreticinin sunmuş olduğu verilerdeki hata ve yanlışlıklardan www.biacayiphane.com sorumlu değildir. www.biacayiphane.com sitesi üzerinden yayınlanan teknik yada görsel bilgiler tamamen  müşterilerine kolaylık olması içindir, yayınlanan verilerin uygunluğu tamamen alıcının inisiyatifindedir. Satıcının ön bilgilendirmesi garanti anlamına gelmez.  

5.7 Görselde görünen ürün ile teslim edilen ürün arasında, web ortamı sebebiyle renk, boyut ve yazı farklılıkları olabilir. Asıl kriter ürüne ilişkin üretici teknik datalarıdır.  

5.8 Teknik datalar, üreticileri tarafından belirli zaman aralıklarında güncellenmektedir.  www.biacayiphane.com bu güncellemeleri yakından takip edip siteye yüklese de, stoklarındaki ürünler ile uyumluluğunu %100 garanti edemez.  

5.9 www.biacayiphane.com bir web sitesine doğrudan bir link veriyor ise, verilen link in içeriği ve  kullanımına ilişkin tüm sorumluluk, kullanıcının olup link in kullanımı ve içeriği sebebiyle  www.biacayiphane.com un hiçbir sorumluluğu yoktur.  

5.10 www.biacayiphane.com sitesindeki tüm teknik veriler ve görseller, kullanıcı tarafından herhangi bir  nedenle veya ticari maksatla kullanılmaz.  

5.11 www.biacayiphane.com dan, mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatillerde veya şirketin  bütünün ya da belli bir kısmının idari izinli olarak sayıldığı tarihlerde verilen siparişler, ödemelerinin  hesaplara aktarılmasını takiben ilk iş günü içerisinde işleme alınacaktır.  

5.12 www.biacayiphane.com internet adresinde görünen ürün stokları, aynı anda aynı ürüne farklı kişilerce birden fazla sipariş geçilebileceğinden ötürü değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla nihai alınabilecek ürün  stoğu, sepete atılan ürünler değil, sipariş esnasında sistemin onay verdiği ürünler olacaktır.  

5.13 www.biacayiphane.com internet adresinde yapılan alış veriş esnasında döviz kurundaki değişimlerden  ötürü fiyatlarda anlık dalgalanmalar görülebilir. Bu noktada nihai fiyatlandırma, sipariş onay mailinde  görünen fiyatlardır.  

5.14 Web sitesindeki bazı ürünlerin detay sayfalarında “Obsolete” ibaresi yer almaktadır. Bu, üreticisi  tarafından ilgili ürünün artık üretilmeyeceği ve dolayısıyla devamlılığının olmayabileceği anlamını taşır. Senem Rabia Kantarcı, bu bilgilerin en güncel hallerini web sitesine koymaya çalışsa da,  bilgilerin doğruluğundan ve bu bilgilerden doğabilecek hiç bir kanuni yaptırımdan sorumlu değildir.  Bu noktada tüm sorumluluk alıcıya aittir.  

5.15 Web sitesindeki bazı ürünlerde “Muadil” seçeneği yer almaktadır. Muadil ürün, ilgili ürünün  yerine geçebilecek benzer özellikte veya farklı markada aynı özellikteki ürünler anlamına gelmektedir. Senem Rabia Kantarcı, ürün muadillerini teknik datalara ya da üreticilerden aldığı geri bildirimlere  göre web sitesinde güncellemekle birlikte bilgilerin doğruluğunu yüzde yüz garanti edemez. Muadil  araştırmalarında nihai karar alıcıya ait olup, hatalardan dolayı doğabilecek hiçbir hukuki yaptırımı  kabul etmemektedir.  

5.16 Web sitesi üzerinde bir mesajlaşma modülü yer almaktadır. Bu modül, Senem Rabia Kantarcı   nin müşterilerine daha hızlı ve daha etkin bir şekilde hizmet verebilmesini amaçlayarak hazırlanmıştır.  Bu modülü kullanarak web sitesi üzerindeki trafiğinizi ve web sitesine girişte kullandığınız cihaz,  tarayıcı, lokasyon, v.b. bilgileri Senem Rabia Kantarcı i ile paylaşmayı  kabul ve taahhüt etmiş olursunuz.  

5.17 www.biacayiphane.com üzerindeki teknik datalar kullanıcıların aradıkları ürün hakkında daha  rahat bilgi toplayabilmesi amacı ile Senem Rabia Kantarcı  tarafından derlenmektedir. Fakat Senem Rabia Kantarcı , bu teknik dataların bahsi geçen ürünleri refere ettiğine yüzde yüz garanti veremez.  Teknik dataların kullanımı ile alakalı sorumluluk kullanıcının insiyatifindedir.  

5.18 www.biacayiphane.com üzerinden verilebilecek siparişlerin alt limiti KDV hariç 2 dolardır. Bu tutarın  altında web sitesi üzerinden sipariş verme imkanı yoktur.  

5.19 Senem Rabia Kantarcı ., web siteleri üzerinden kullanıcılarına sunmuş olduğu tüm kampanya ve  promosyonları her hangi bir duyuruya gerek kalmaksızın iptal etme, değiştirme hakkını saklı tutar.  5.20 200 TL nin altındaki tüm siparişlerden kargo ücreti alınmaktadır. Bu ücret, alıcının siparişini  satıcının deposundan, veya şubelerinden kendi teslim almış olsa dahi ödeyeceği tutara ve faturasına  yansıtılacak bir ücrettir ve alıcıdan tahsil edilecektir.  

5.21 www.ozdisan.com ve b2b.ozdisan.com web sitelerinden yapılan alışverişlerde bir “para puan”  uygulaması vardır. Bu uygulama kapsamında kazanılan para puanların yüzdesi ve kullandırılma şartları  tamamen Özdisan Elektronik insiyatifinde olup, uygulamada değişiklik yapılması ve sonlandırılması  hakkı da tamamen Özdisan Elektroniğin insiyatifindedir. Bu belirtilen şartlar ile ilgili alıcılara hiçbir  uyarı bilgilendirme yapılma şartı yoktur.  

5.22 Satıcının bahsi geçen web siteleri üzerinden yaptığı satışlarda “Saat 15:00’ a geçilen siparişlerde 

aynı gün kargo” uygulaması, o anki operasyonel yoğunluk ya da geçilen siparişin kalem adedine bağlı  olarak gerçekleştirilememesi satıcının sorumluluğunda olmadığı gibi, kargo şirketleri ve diğer dış  kaynaklı etmenlerden dolayı bu uygulamaya konu olan vaadin yerine getirilememesinden Özdisan  Elektronik sorumlu tutulamaz.  

5.23 Web sitesi üzerinde bir ürüne dair birden fazla fiyatlandırma bulabilir. Bu durum malzemenin  minimum paket adedi ile ilişkilidir. Bir malzemeden minimum paket adedinin üstündeki alımlarda  satıcının belirleyeceği bir oranda iskonto uygulanmaktadır.  

5.24 www.biacayiphane.com web siteleri en şekilde Google Chrome web tarayıcısı ile çalışmaktadır. Diğer web  tarayıcılarından yapılan işlem ve gösterimler ile ilgili hatalardan satıcı sorumlu değildir.  

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri 

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi  kabul ve taahhüt eder.  

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede  belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.  

6.3. Alıcı, www.biacayiphane.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve  diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme  sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının  kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs.  konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri  elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.  

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım  talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.biacayiphane.com  sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda  gerekli teyidi verdiğini beyan eder.  

6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına  zarar vermemeyi, bandrolünü yırtmamış tahrip etmemiş olmayı, ürünü hiçbir şekilde kullanılmamış  olmayı, başka bir ürünle değiştirmemiş olmayı, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi  kabul ve taahhüt eder.  

6.6 Herhangi bir kusurdan ötürü iade edilmek istenen ürün şirketimize anlaşmalı kargo şirketi aracılığı  ile ulaştırıldıktan sonra ürün teknik incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme sonucu verilen uygunluk  raporuna göre ürünün iadesinin kabul edilmesi durumunda, alıcı ile iletişime girilerek ya mevcut  başka bir ürün ile değişimi sağlanır, ya da para iadesi gerçekleşir. Bu işlemler toplamda 3 ila 15 günlük  bir süre zarfını kapsar.  

6.7 Alıcının biacayiphane.com üzerinden oluşturduğu siparişin içerisinde SENSECAP M1 LORAWAN GATEWAY  ürünleri olması durumunda iş bu sözleşmeye ilaveten EK-1 Protokolünde yer alan maddeleri de alıcı  kabul etmiş sayılır.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü 

Sipariş: Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit  tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu  

nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili  gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.  

www.biacayiphane.com üzerinden sadece mevcut stokta stoğu görünen malzemelerin siparişi yapılabilir.  Diğer tüm stok verileri, sadece bilgilendirme amaçlı olup sistem üzerinden satışa kapalıdır. Mevcut  stokta olmayan ürünlerin siparişi için müşteri hizmetlerini arayabilir, haber ver modülünü kullanabilir  ya da biacayiphane@gmail.com a mail atabilirsiniz.  

Minimum Sipariş Adedi; Mevcut stokta olan bir ürünün satılabilecek en küçük miktarını tanımlar.  www.biacayiphane.com üzerinden yapılacak alış verişler ürünlerin Minimum Sipariş Adetleri ve katları  kadar olmalarıdır. Minimum sipariş adedinin altında veya katlarının haricinde her hangi bir satın alım  yapılamaz.  

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya  sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir.  Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin  verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı  hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.  

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya  stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay  vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve muadili olan aynı fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da  alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda, yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya  

da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya alıcı veya satıcı tarafından  sipariş iptal edilebilir.  

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu  durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü  belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının  satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır  

Ödeme:  

www.biacayiphane.com ‘de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara  nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı  seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya  EFT yaparken “Gönderen Bilgilerinin” Fatura Bilgileri ile aynı olması , banka nezdindeki havale  açıklama kısmına havale sipariş numarasının yazılması ve havale tutarı ile “ödenecek tutarın” birebir  aynı olması gereklidir. Sipariş verildikten sonra 1 iş günü içerisinde yapılmayan havalelerde sipariş  iptal edilir. Banka havalesi ile ödemesi yapılacak siparişlerde, her sipariş sonrası doldurulması gereken  bir “ödeme bildirim formu” vardır. Ödeme bildirim formu, alıcının, satın almış olduğu ürün/ürünlerin  tutarını, satıcıya ödemiş olduğunu belirten bir form olup satıcı nezdinde bu işlemlerin daha hızlı ve  doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu formun üzerindeki “Ödeme yapılan banka”, “Ödemeyi  gönderen kişi”, “Ödenen tutar” kısımları eksiksiz doldurulmalıdır. Alıcının, satıcı hesaplarına ödemesi  gereken tutarı havale geçmiş olmasına rağmen bu formu doldurmamış olmasından, ya da eksik/hatalı  doldurmuş olmasından kaynaklı gecikmelerden Senem Rabia Kantarcı hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz.  

www.biacayiphane.com üzerinden yapılan alışverişlerde ürün seçim ekranında ve sepette ürün fiyatları  Amerikan Doları para birimi üzerinden görünmekte olup, sipariş tamamlanıp ödeme ekranı çıktığında  o günkü Amerikan Dolar kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirasına çevrilir ve Türk Lirası üzerinden faturalandırılır.  

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde  yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans  kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine veya belirlediği şahısa teslim  edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri  Alıcı’ya aittir.  

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili  bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve  temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında  uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü 

Sevkiyat:  

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo Şirketine  verilir.  

Teslimat:  

Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi,  Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya  önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün  uzatılabilir.  

Türkiye dışındaki teslimatlarda gümrük işlemleri sebebiyle doğabilecek ek süreler ayrıca ilave  edilecektir.  

Alıcı, biacayiphane ın teslimat lokasyonuna göre hiçbir neden belirtmeksizin satış iptali yapma hakkını saklı  tuttuğunu kabul eder. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı  olarak gönderilir.  

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik  olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma  olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan  başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul  etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek  ekstra kargo bedellerinden ve gecikmelerden alıcı sorumlu olup, satıcı sorumlu değildir. Belirtilen 

günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri  hizmetlerine biacayiphane@gmail.com e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.  Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine  tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin  orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla  tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo  Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş  ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine  bildirilmelidir.  

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü 

www.biacayiphane.com üzerinden satın alınan ürünlerde aşağıdaki şartlar dahilinde cayma veya iade  hakları söz konusudur.  

9.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsımda alıcının, satın aldığı ürün / ürünleri  kargo firmasından teslim aldıktan sonra hiçbir koşul belirtmeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkını  kullanarak iade edebilme hakkı vardır. Cayma hakkını kullanmak için yine web sitesi üzerinde  siparişlerim sekmesi altında “İptal ve İade” seçeneği bulunmaktadır. İade seçeneğine tıklandıktan  sonra açılan formun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir. Bu kapsamda iade edilmek istenen ürün  / ürünlerin satıcıya gönderimi esnasında, satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığı ile yapılırsa  alıcı hiçbir kargo ücreti ödemeyecektir.  

İade kapsamındaki koşullar aşağıdaki gibidir,  

• Hesabım sekmesindeki “İade Formu” eksiksiz doldurulmalıdır 

• Kargo firmasının siparişi alıcıya tesliminden itibaren en geç 14 gün içerisinde yapılmalıdır. • 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca mutlak suretle ürün/ürünlerin faturasını alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz bir şekilde doldurup imzalayarak, varsa sevk irsaliyesi ile birlikte  cayma tebligatını yaptığı tarih itibari ile 10 gün içerisinde göndermelidir. (İade edilmek istenen  ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte  gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI  kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)  

• Orijinal ambalajlarının ve/veya Senem Rabia Kantarcı. tarafından hazırlanan ambalajların hiçbir şeklide açılmamış, bozulmamış olması ve bandrolünün yırtılmamış, tahrip edilmemiş olması  gerekmektedir.  

• Açıkça müşterinin özel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ürünlerin (custom design) iadesi mümkün değildir.  

9.2. Yukarıdaki koşulların sağlanması durumunda iade edilecek ürün/ürünler Senem Rabia Kantarcı  ve gerekirse ürünlerin üreticileri tarafından incelenip iadeye uygun olup olmadıkları değerlendirilir.  Bu işlemin süresi 1-15 gündür. Ürünleri iadesine uygun olduğunun değerlendirilmesi takdirinde ürün  bedeli, alıcıya hangi ödeme aracı ile satın alım yapmışsa o şekilde geri ödenir. Bunun da süresi  maksimum 10 gündür. Kredi kartlarında bankadan kaynaklı gecikmelerden dolayı Senem Rabia Kantarcı  sorumlu değildir. 

9.3. Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma  hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin  kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.  

Satıcı, alıcı tarafından gönderilen malın iadesinin imkansızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu malı  teslim aldığı tarihten en geç 3 gün içerisinde alıcıya bildirmelidir.  

9.4. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme  gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu  olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya  nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür  gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek  seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.  

9.5. 6502 Sayılı yasa kapsamı dışındaki Ticari nitelikteki işlerde ayıp, gizli ayıp veya iadeye ilişkin  hususlarda Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.  

Madde 10-Garanti 

www.biacayiphane.com , sadece üreticilerinden aldığı ürünlerin devredilebilecek üretici garantileri olmaları  durumunda, üreticinin belirleyebileceği bir süre dahilinde garanti sürecini başlatabilmek adına alıcıya  yardımcı olur. Bu noktada alıcı, iade etmek istediği bozuk/kusurlu ürünü satıcıya ulaştırmalıdır. Taklid,  

imitasyon veya orjinal olmayan ürünün, orjinali yerine iade edilmek istendiğinin anlaşılması  durumunda yürürlükteki kanunların gerektirdiği işlemleri yapmakta özgürdür. Bu noktada tüm  sorumluluk alıcıya aittir. www.biacayiphane.com un Üreticiler haricinde tedarik ettiği ürünlerde ise somut  ve müspet bir garanti uygulaması yoktur. Bu durumda garanti tamamen satıcının insiyatifindedir. Bu  koşullar altında doğabilecek her türlü talep neticesinde www.biacayiphane.com sorumlu değildir.  Satıcının garanti sorumluluğu  

yalnızca 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir.  

Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.  

Madde 11- Gizlilik 

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği  bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.  

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir.  Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi  elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı  bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması  için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.  

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün  teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler  hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir. Sitenin güvenliğinin veya 

kullanım koşullarının kullanıcı tarafından suç teşkil edecek ihlali hallerinde, ilgili kişinin teşhis ve  kovuşturmaya yarayacak bilgileri emniyet güçleri ile paylaşılacaktır.  

Madde 12- Web Sitesi Güvenliği 

www.biacayiphane.com en gelişmiş şifreleme sistemlerinden biri olan RapidSSL TLS 1.0 sürümünü kullanır.  Bu, bilgisayar ağı üzerinden güvenli haberleşmeyi sağlayan bir kriptolama protokolüdür. Bu protokolü  de bilgisayarınızda aktif bir şekilde kullanabilmeniz için protokolü destekleyen güvenli bir tarayıcı  gerekir. Güvenli bir tarayıcıdan siteye giriş yaptığınız takdirde bilgilerinizi tarafımıza en güvenli yoldan  aktarmış olursunuz. Ama şu da unutulmamalıdır ki internet ortamında hiçbir verinin güvenilirliği  yüzde yüz değildir. Kişisel bilgilerinize ait risk bu noktada size aittir.  

Madde 13- Siteye Erişim, Hesap Bilgilerinin Korunması 

www.biacayiphane.com dan alışveriş yapabilmek için ,alıcının bir kullanıcı adı ve şifre oluşturması  gerekmektedir. Bu kullanıcı adı ve şifreyi sadece alışveriş yapan kişi belirler ve o kişiye özeldir.  Kullanıcı adı ve şifresi doğru ve eksiksiz olmalıdır. Kullanıcı adı ve şifresi nin ikisi birlikte alıcının kimliği  olarak anılacak olup, bu kimliğin güvenliği ve gizliliği tamamen alıcının sorumluluğundadır. Alıcının  Kimlik bilgileriyle farklı kişi veya kurumların site içerisinde yapacakları her türlü faaliyetten tamamen  alıcı sorumlu olacaktır. Dolayısıyla, alıcının dışında herhangi birinin, alıcının kimliğiyle siteye giriş  yaptığını, alıcının fark etmesi durumunda biacayiphane@gmail.com a, bu durumu şikayeten mail atmalıdır.  www.biacayiphane.com kimlik bilgilerini izleme ve kendi takdirine bağlı olarak bunu değiştirilmesini isteme  veya silme hakkını kendine saklar. Alıcı İnternet ortamında hiçbir verinin yüzde yüz güvenli olmadığını  bilir. www.biacayiphane.com en gelişmiş güvenlik sistemlerini kullansa da bilgilerin kötü niyetli 3.  Şahıslarca kullanımına ait risklerin bulunduğunu ve bunda Senem Rabia Kantarcı’ya atfı kabil bir sorumluluk  bulunmadığını bilir ve kabul eder.  

Madde 14- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca  her yıl Aralık ayınd a ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın  yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunmasına Dair yasa  Kapsamına girmeyen, Ticari nitelikteki işlerde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra daireleri yetki ve  görevli olacaklardır.  

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Satıcı/ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

…/…/… 

 

bottom of page