top of page
200 TT tanıtım posteri

200 SAAT

YOGA YOLUNDA DERİNLEŞME VE UZMANLAŞMA PROGRAMI

Yoga yolunda Derinleşme ve Uzmanlaşma Programı, 25 Kasım‘da başlıyor. 

 

Online ortamda gerçekleşecek 10 hafta sonu buluşması ile yoga yolunun temellerini öğreneceğiz. 

 

Bireysel patikalarımızı birlikte inşa ederken, yoga uygulamalarını gündelik hayatımızın parçası haline getirecek araçları çeşitlendireceğiz.

 

Program genelinde, yoga pratiğine, güncel anatomi bilgilerine ve yoga teorisine eşit önem vererek ilerleyeceğiz. Yoga pozlarını ve sekanslarını, meditasyon ve nefes çalışmalarını, parçalardan bütüne doğru ilerleyerek ve sindirerek deneyimleyeceğiz.

Teori ve pratiğin birlikte ilerleyeceği, Vinyasa yaklaşımının temel alındığı eğitim boyunca, katılımcılar kendi günlük hayatlarına yogayı hem fiziksel hem psikolojik olarak katmak ve bunu yoga öğretme becerilerine yansıtmak üzere teşvik edileceklerdir.

Eğitim içeriğinde neler var?

  • Yoga pozlarının temeli, biçimi, fonksiyonel anatomisi, enerjetik aksiyonları, modifikasyonları ile parçalardan bütüne anlayışı içinde öğretilmesi, 

  • Farklı poz gruplarını içeren, beden farkındalığını arttıran düzenli ve sürdürülebilir asana pratiğinin desteklenmesi,

  • Güvenli uygulamaya yönelik Asana, Pranayama, Meditasyon unsurlarını içeren bütüncül sekanslamanın öğretilmesi.

  • Güvenli Pranayama serilerinin, nefes gözlem çalışmalarının katılımcıların ihtiyaçları ve deneyimleri doğrultusunda sunumu,

  • Ujjayi, Vritti, Surya/Chandra Bhedana, Nadi Shodana ve Kapalabahti nefes tekniklerinin öğretilmesi,

  • Nefes tekniklerinin fiziksel ve sübtil beden üzerindeki anatomik etkilerinin irdelenmesi,

  • Kosha, Klesha, Chakra, Nadi ve Prana Vayu temel bilgilerinin sunumu,

  • Uyku ve Rüya Farkındalığı.

  • Temel meditasyon kavramlarının öğrencinin farkındalık anlayışı ile buluşturulması,

  • Shamatha (nefes farkındalık) ve Maitri/Metta (sevgiden doğan şefkat) meditasyon tekniklerinin yanı sıra yaratıcı meditasyon çalışmalarının aktarımı.

  • Poz anatomisi, hiza prensipleri, oluşabilecek yan etkilerin pratik içinde ve teorik olarak aktarımı,

  • Fiziksel yoga uygulamasında iskelet sistemine dair fonksiyonel anatomi,

  • Temel kemikler, eklemler, birincil kaslara dair temel anatomi.

  • Sinir sistemi, kaç/savaş/don tepkisi, Polyvagal teori, beden-zihin ilişkisi,

  • Kalp, dolaşım, endokrin, sindirim sistemlerinin yoga pratiği ile ilişkisi,

  • Nefes Anatomisi. Solunum sistemi, nefes alış-verişi etkileyen birincil, ikinci kaslar.

  • Denge, esneme, farkındalık ve fiziksel geçirgen sınırlara ilişkin güvenli hareket kalıpları,

  • Eklem hareket türlerinin yoga pozlarıyla ilişkisi,

  • Pozlarda oluşabilecek hiza bozuklukları, incinmeler ve olumsuz etkiler karşısında pozların güvenli uygulama esas alınarak uyarlanması.

  • Yoga Felsefesine ilişkin temel kavramlar,

  • Kadim yoga metinlerine giriş (Yoga Sutralar, Bhagavad Gita, Upanishadlar, Hatha Yoga Pradipika),

  • Yoga felsefesinin yoga pratiğine yansımalarına dair iç gözlem.

  • Yoga Sutralar ve benzer kadim kaynakların rehberliğinde yoga etiğine dair temel anlayışın geliştirilmesi,

  • Adil yaklaşım çerçevesinde, farklılıklara saygı duyan, kapsayıcı, erişilebilir yoga pratiğinin oluşturulması,

  • Bir tavır sanatı olarak yoga pratiğinde iç görünün geliştirilmesi.

  • Kapsamlı ve güvenli yoga dersi vermek için gerekli temel serileme ve tema oluşturma becerilerinin kazandırılması,

  • Erişilebilir, emniyetli ve desteklenmiş ders verme ortamının sağlanması,

  • Yoga öğretme becerilerini geliştirmeye dair sözlü, görsel ve fiziksel ipuçları ve yönlendirmelerinin öğretilmesi,

  • Grup dinamikleri ve yoga hocası olmanın gereğine dair kavramların aktarılması,

  • Yoga hocalığı yolunda ilerlemek isteyen öğrencilere bireysel ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için ileriye dönük mentorluk hizmeti sunulması.

Kayıt Koşulları

Web sitesi üzerinden, İyizico ile yapılan kredi kartı ödemeleri için taksitlendirme seçeneği bulunmaktadır.

 

Başka bir ödeme seçeneği ya da taksitlendirme ihtiyacınız olursa bizimle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Eğitime katılım ücreti:

28.000 TL + KDV

Senem Rabia ve Rana Ortan zoom ekran görüntüsü
alara akgün illüstrasyon cetveli

Burs

Desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs imkanı sağlanacaktır. Burs başvurusunda bulunmak isteyenler 11/09/2023 tarihine kadar başvuru formunu doldurarak göndermeleri rica olunur. Başvuru sonuçları Eylül ortasında belirlenecektir.

 • Tamamlanan kaydın kaçınılmaz ve öngörülemez durumlardan doğan sebeplerden dolayı iptali söz konusu olursa:

  10 Ekim 2023 tarihine kadar, ücretin tamamı iade edilir.

  10 Kasım 2023 tarihine kadar %50’sini iade edilir. 

  20 Kasım 2023 tarihinde artık eğitim grubu oluşmuş ve materyaller paylaşılmış olacağı için iptal taleplerinde iade gerçekleştirilemez.

  İptal durumu gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bizlere bildirilmelidir.

  *Kayıt tamamlandıktan sonra katılım hakkı yalnızca Kasım 2023- Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Bu hak başka birine ya da başka döneme devredilemez.

  • Toplam 200 saat sürecek eğitim süreci Rana Ortan ve Senem Rabia ile yapılacak pratik ve teorik çalışmalar, yoga dersleri, grup çalışmaları, okumalar, bireysel araştırmalar ve eğitmenler ile birebir görüşmeler ile tamamlanacaktır. 

  • Programın 150 saati hafta sonu buluşmaları, 50 saati ise Vinyasa Yoga ve Meditasyon derslerine katılım şeklinde olacaktır.

  • Hafta sonu buluşmalarının tamamına katılımınızı eğitimin bütünlüğü ve verimliliği açısından önemsiyoruz. Önemli sebeplerden dolayı katılım sağlayamayacağınız buluşma tarihini bize önceden haber vermeniz durumunda süreci desteklemek için karşılıklı birbirimizi gözeteceğimiz şekilde planlama yapılacaktır. Ancak toplamda 3 buluşma gününden fazla devamsızlık halinde sertifika verilemeyecektir.

  • Yoga ve meditasyon pratiğinizi desteklemek için Program boyunca minimum Rana Ortan ve Senem Rabia ile 40 Saat Vinyasa Yoga ve 10 saat Meditasyon seansına katılmanız gereklidir. 

  • Bilgilerinizi pekiştirmek için tüm buluşma kayıtlarına erişim imkanınız olacaktır. 

  • Program sürecinde, katılımcılar, öğrendiklerini uygulamaya ve yakın çevresine aktarmaya başlayacaktır. Bunun için bireysel uygulama yapmaları ve program kapsamında belirlenecek olan tarihlerde bir deneme ders/demo ders vermeleri beklenir. Sadece yukarıdaki yazılı şartları yerine getiren ve program uzmanının onayıyla programı tamamlayanlar 200 saatlik Uluslararası Yoga Alliance sertifikası almaya hak kazanırlar. 

  • Program gereklerini yerine getirenlere 200 Saat Yoga Alliance Onaylı Vinyasa Yoga’nın Temelleri Programı Uzmanlaşma Sertifikası verilecektir. İstekleri doğrultusunda mezunlar Sertifikalarını Uluslararası Yoga Alliance kurumunda 200 RYT olarak kayıt ettirebileceklerdir.

  • Kapsamlı eğitim içeriğini destekleyen eğitim kitapçıkları, her bir buluşmaya özel hazırlanmış detaylı anlatım ve görselleri içeren sunumlar ve buluşmalar arasında paylaşacağımız ek kaynaklar (destekleyici yazılı-görsel materyal ve videolar)

  • Tüm hafta sonu ve ara buluşmaların kayıtlarına 8 ay süreyle Thinkific Dijital Platformu üzerinden ücretsiz erişim. Mobil uygulama sayesinde dizüstü bilgisayar, ipad ve akıllı telefondan kolayca ulaşım imkanı.

  • Grup çalışmaları sayesinde samimi paylaşım, destek ve etkileşimin arttırılması.

  • Verilecek okumalar ve çeşitli bireysel çalışmalar sayesinde işleyeceğimiz konuların pekiştirilmesi, yaşam deneyimimiz, hayata bakış açımızla nasıl örtüştüğünü ve hayatın içinde bizi ne şekilde desteklediğine dair içsel araştırma egzersizleri

  • Kurulacak grup üzerinden sürekli ve düzenli iletişimin, faydalı paylaşımların desteklenmesi.

   

  • Perşembe sabahları saat 08.00-09.00 Rana Ortan ve Salı akşamları 21.00-22.15 saatlerinde Senem Rabia Kantarcı tarafından eğitim süresince verilecek online canlı yayın Vinyasa Yoga ve Meditasyon derslerine ücretsiz katılma ve kayıtlara 7 gün süre ile erişim hakkı.

   

  • Buluşmalarda öğrendiklerinizi desteklemek için Thinkific Dijital Yoga Platformunda kayıtlı Programlara, 170 i aşkın tematik yoga videosuna 1 yıl süre ile % 10 indirim ile erişim hakkı. (Thinkific Mobil Uygulama sayesinde kayıtlı içeriğe cep telefonundan kolayca giriş yapabilirsiniz.)

   

  • Bi Acayip Hâne program ve ürünlerinde %10  indirim hakkı.

Program Takvimi

Zoom / Canlı Yayın

Cumartesi - Pazar

19:30 -- 21:00

13 Kasım Tanışma Buluşması | Pazartesi

09:00 - 17:30

25 - 26 Kasım

09:00 - 17:30

16 - 17 Aralık

09:00 - 17:30

13 - 14 Ocak

09:00 - 17:30

27 - 28 Ocak

09:00 - 17:30

10 - 11 Şubat

09:00 - 17:30

24 - 25 Şubat

09:00 - 17:30

09 - 10 Mart

09:00 - 17:30

30 - 31 Mart

09:00 - 17:30

13 - 14 Nisan

09:00 - 17:30

04 - 05 Mayıs

1985 yılında İstanbul’da belirdim :) 1990’lı yıllarda ortaya çıkan ilk rüya tecrübelerim, beni hayatımın geri kalanında kendim, rüya ve kâinat üzerine düşünmeye davet etti. 

 

İlk rehberim, dedem olarak ailemin içinde beni kucakladı ve manevi dünyanın kapılarını aralayarak bana mânâ dilini aktardı. Kendi merakımın peşinde sahaflardan ulaşabildiğim kadarıyla çeşitli okült kaynakları ve eş zamanlı olarak astronomi, biyoloji, astroloji, teoloji, mitoloji, sembolizm, anatomi, ölüm ve ötesi ile çeşitli konuların peşinde insana dair konuları inceleme fırsatım oldu. 

 

2000’li yıllarda çeşitli meditasyon teknikleri ve soyut üzerine çalışmalarımı derinleştirdim.  Soyuta olan merakım, sanatsal ifade biçimlerine yönelmemi sağladı. İlhamın peşinde, sanat yönetiminden mezun olup çeşitli alanlarda ve uzun süre bir müzede küratöryel çalışmalarda bulundum. 

 

2017 yılında, ilk kez yoluma yoga ile bedeni kattım. Râna Ortan ile Vinyasa, Şaylan Yılmaz ile Hamile yogası, Berivan Aslan Sungur ile Yin Yoga, Devrim Akkaya ile Meridyen teorileri, Tenzin Wangyal Rinpoche ile rüya yoga, Alejandro Chaol ile Trul khor, Çağ Rical Gürle ile ileri seviye yoga ve Mey Elbi ile mindfullness temelli vinyasa çalışma fırsatım oldu. Bu eğitimlerle beraber annelik en derin tecrübem oldu.

 

Sanat alanında edindiğim tecrübeleri, rüya çalışmalarımı, çok sevdiğim yoga yolu ile beraber örmeye devam ediyorum.

2020 yılında kurucu ortağı olduğum Bi Acayip Hane’de çeşitli meditatif atölye, program, ders ve ürünler tasarlamaya devam ediyorum.

senem rabia

Kimler için uygun?

yoga pose illustration

Öğrenecekleriniz sayesinde bireysel uygulamanızı ve vereceğiniz yoga derslerini çeşitlendirebilir,

her seviyeye ve farklı beden tiplerine uyarlayarak keyifli ve akıcı hale getirebilirsiniz.

 

*Bunun için dışavurumcu sanatsal ifade biçimlerinden ilham alan içeriklerle,

yaratıcılık perspektifini kendimize harita edineceğiz.

Yogaya dair öğrendiklerini farkındalık egzersizleriyle gündelik hayatın içine aktarmak isteyen herkes

Yoga ve meditasyonu hayatının

bir parçası haline getirmek

isteyen herkes

Fiziksel yoga uygulamasını derinleştirmek isteyen herkes

Beden farklılıklarına göre kendi bireysel pratiğini oluşturmak

isteyen herkes

Beden, zihin, nefes ilişkisini yakından deneyimlemek

isteyen herkes

Yoga felsefesini kapsamlı şekilde öğrenmek isteyen herkes

Yoga öğretme yolunda hoca olarak ilerlemek isteyen herkes

Her nasıl ki ağaç ve toprak arasında sımsıkı, iç içe bir antlaşma varsa, ben de kendime yerleşme ve ayak tabanlarımın zemin ile tam anlamıyla kavuşma hissini ilk defa deneyimleme şansına nail oldum bu ışık dolu insanla.

Hayatın ta kendisinin esasen bir yoga matı olduğunu, pratiğin daimi bir akış içerisinde sadece pozlarla değil teslimiyet ve güvenle başladığını öğretti Senem bana. Grup derslerimizde en berrak şekilde aktarımlar için bazen Portakal yedik, kabuğunu, liflerini inceledik; bazense havuç olduk, saçaklarımızı sallandırdık gökkubbeye, toprağımızı hatırladık yeniden.

Yaratıcılık ve sanat yolunda hem ilham dolmaya hem ilham olmaya niyetle deneyimin ötesinde, paha biçilemez yolculuklara çıktık. Kalp kalbin içinde derken hâne hâne içinde, ilhamın ışık ışık yağışına şahitlik ettik beraber. Niceleriyle dolsun ömrümüz.

Kendiyle ve hayatla dost olma heyecanı içinde yankılanan herkesin Senem'in alanını deneyimlemesini gönülden isterim. Hayatın uydurukluğu içerisinde acayip hallerimize yer açabilmek ne büyük şans, şükür kavuşturana.

F. Alara Akgün

Tasarımcı

Önümü göremediğim bir yolda sağa sola yalpalayarak yaşamaya çalışırken, yoluma ışık oldu canım Rana hocamın uzmanlık eğitimi. Beni önce sarstı,  sonra dönüştürdü ve kendi eşsiz rengimi bulmamı sağladı. Kendime bundan daha anlamlı ve daha derin bir armağan veremezdim yaşamım boyunca. Öğretme aşkı, tutkuyla ders anlatışı, sekans hazırlamadaki incelikli mahareti ve sıcacık güleryüzü hep ilham oldu bana, olmaya da devam ediyor her daim.

 

Uzmanlaşma eğitiminin hemen ardından ders vermeye başladıysam ve şu an emin adımlarla eğitmenlik yolculuğumda yürüyorsam hepsi bu eğitimin bana kattıkları sayesinde... Ne kadar teşekkür etsem az kalır. Bana vinyasayı sevdiren kadın, bilge kadın, can kadın öğrencilerin ne şanslı bu eğitimi senden alacakları için. Ve büyüleyici dönüşümlerini senin bilge rehberligin ile yaşayacakları için... Şükür ve iyi ki ile…

Meryem Kıymet

Halkla İlişkiler Uzmanı & Yoga Hocası

Senem ile yoga yolu bana bir nefes oldu her zaman, beni kendimle oynamayı keşfettiğim bitmeyen bir oyunla tanıştırdı. Oyun arkadaşım bir ses oldu, esnediğim, uçtuğum, konduğum, kendimi büyüttüğüm bazen de küçülttüğüm; en çok da bir dünya oldu, kafamın içinde kaybolduğum zamanlarda bir havuç olmam için seslenen, daveti fısıldayan sese kendimi bırakmam yetti. Yogadan, nefesten, boyalardan, iplerden, çamurlardan, rüyalardan, havuçlardan geçen bu yol bi acayip dünyalar yeşertti bende.

Ceren Demir

Eğitimci

2019 yılının başı, yaşadığım ızdırabın en zirve noktasıydı. Neden bu kadar acı çektiğimi bilmediğim bir gün , tek bir mobilya bırakmadığım evimin salonuna matımı serdim ve yattım. Ertesi sabah Katmandu’dan bir arkadaşım aradı “Rana Ortan 200 saat Yoga eğitmenliği sınıfı açıyor, iletişime geç” dedi. Benim için adım atması kolay değil, hala da öyle :). Ama o gün yaptığım başvuru Yoga’ya değil kendime doğru giden yolun başıydı. 

 

Datça’da kahvesiz, hayvansal gıdasız bir kampta hiç adım atmaktan hoşlanmayan “ben” her gün Rana Ortan öğretmenimin şefkatli ve iradeli sesiyle  adımlar attı. Üstelik başkaca arkadaşlarımla aynı anda! Belki hızlarımız ve kapasitemiz farklıydı ancak yaptığımız pratikler ortaktı. Savaşçı asanalarda , güneşe selama gitmek için,  matın önüne uzanmayan ayağıma , elimle destek vermeyi öğrendim.

 

Çocuk pozunda , matımın üzerinde geçmişten geleceğe uzanırken, aslında durduğum yerin “şimdi” de olduğunu fark ettim. Dengeyi bulmanın düşmekten, dengesizlikten geldiğini keşfettim. 

Düştüğümde canımın acısına yer açarsam ızdıraba tutunmaya gerek kalmadığını anladım. 

 

Yoga’nın ne bir yerde yarım saat oturmak ne de sürekli amuda kalmak olmadığını gördüm. 

 

Sonra baktım ki, mat hayatım, matın üzerinde nasılsam kendime bedenime nasıl yaklaşıyorsam, bir asanadan diğerine nasıl geçiyorsam hayatımda da öyleyim. 

 

Hala yolun çok başındayım, bazen duruyorum, bazen erteliyorum, bazen kaçıyorum , bazen savaşıyorum.  Rana Ortan öğretmenimin öğrettikleri ile o güzel sesi hep kulaklarımda şunu hatırlıyorum “yoga da sabır kasınız gelişir” , işte o zaman içimdeki tüm benlere ve dışımdan ayna tutan tüm benlere sabır ile yaklaşıyorum. Çünkü hiç biri sonsuza kadar sürmeyecek.

Umut Sevdi

Araştırmacı Gazeteci, Yoga Hocası

 Daha önce hiç yoga yapmamış, nefes pratiklerine bakmamış birisi olarak, Senem ile “Bi Acayip Davet”, benim için hâllerden hâllere kucak açan bir başlangıç oldu. “Bi Acayip Davet”ten sonra Senem’in harika enerjisi, meditasyonları, yoga akışları ve aktardığı deneyimleri hayatınızın bir başucu kitabı gibi günlerinize ışık katacak.

Ece Eldek

Sanatçı

Nefesimin sözlerimle olduğu kadar, bedenimle ve burdan aldığı nasibiyle de tüm canlı yaşamıyla bir oluşunu derinden deneyimlediğim buluşmalar… 

 

İrdelediğim farkındalıklar içinde karanlık saydığım yerlere ‘’hakikatten baktığımda’’ ne kadar da ışıldak varlıklarız dediğim, içime ve dışıma işleyen pratiklerin her akışında varlık bulduğum canım yoga buluşmaları. Tam da şu anda olmanın pratiğini öğretilerime katan Senem’e ve çemberdeki herkese teşekkür ederim.

Ecem Sekban

Görsel iletişim ve Tasarımcı

Senem’in Bi Acayip Davet programı sayesinde meditasyon ve yoga ile tanıştım. İçeriden bir dürtüyle davete icabet gerekiyordu..ve dışarıya bir süreliğine kapatıp gözlerini, kirpiklerinin hışırtısını dinlemek, soluğundaki sıcaklığı hissetmek.. "kendi zamanında" toprağına  köklenmek…

Kevser Demir

Finans Yöneticisi 

Senem ile katıldığım yoga dersleri ve meditasyon programları sayesinde, hiç açmamış olduğum bir pencereyi açıp, daha önce hiç almamış olduğum bir nefesi içime çekip bıraktım. Evlerimizde daha çok vakit geçirdiğimiz pandemi sürecinde ilaç gibi gelen, adeta derde deva bir davet ile başladık.. Senem’de henüz başka kimsede denk gelmediğim farklı bir hal var. Sağolsun, bizi de epey değişik hallere doğru yola çıkardı. Katı kalpleri eriten, ruhlarımızı bulut misali uçuran bir programı tamamladık birlikte. İyi ki böylesi bir davetin kapısını bizlere araladı. İyi ki icabet ettim. Şahane bir yolculuktu. Yola çıkanın, yolu açık olur derler. Yolun açık olsun Senemcim. 

Meral Akbulut

Yazar

Her hafta sonu ayrı bir poz grubunu öğrendiğimiz 200 saatlik eğitimde, günden güne hem fiziksel olarak güçlendiğim, hem de Rana hocamın yoganın mitolojisi ve tarihi hakkındaki bilgisi sayesinde yogada derinleştiğim  bir zamandı. Eğitimin en sevdiğim yanı okumalar, pozlar, nefes ve meditasyon  çalışmaları hep bir bütün halinde ilerlemişti. Dönüştüğümü anlamadan dönüşmüştüm. Yogaya gönlü düşmüş herkese kalpten tavsiye ederim.

Pınar Aksoy Özmen

Yoga Hocası

Kafamda birbirine girmiş konular vardı Senem ile yollarımız kesiştiğinde. Tanımlayamadığım duygular, baş edemediğim durumlar, anlamadığım bir kendim vardı. Davet aldım, davete dahil oldum, olmaya çalıştım, çok zaman bulunamadım çemberde ama ilk günden yer yüzündeki yıldız olduğumu, hal üretip, hal bulaştırdığımızı, "nefes alıyorum burdayım nefes veriyorum razıyım" demeyi, duygu dediğin şeyi pek de bilmediğimi,  sesimi geri kazanmayı, rüyaların derinliğini ve kalpten bir niyetin ne büyük bir gücü olduğunu öğrendim davetinde. Sadece bize yazdığı davet kelamlarıyla bile bir bir aydınlattı, birer hakikat mumu yaktı yolumda. Hala ara ara dönüp bakarım, baş ucumda. Sağ olsun can ışığım, güzel Hancım.

Seçil Yavuz

Gezgin, İçerik Üreticisi

Rana hocam sakinliği, katmanlı yoga bilgisi ve anlayışıyla eğitim boyunca güven veren bir açtı, kendime doğru açılan alanda sorularıma merakla ve içtenlikle yanıt oldu. Onun yogaya olan derin sevgisini hissedebilmek bile bir çok yere ışık tuttu benim kendi deneyimimde.

Eğitim süreci ve desteğinin hala devam ettiğini hissediyorum, iyi ki karşılaştık, şükür ve minnet doluyum. Çok çok sevgiler.

Doğa Okay

Ressam ve Yoga Hocası

Öğrenci Görüşleri

rys 200 logo
eryt logo
yacep logo
patha yoga logo
yoga alliance logo
bottom of page